UN-Verpakkingen

UN verpakkingen worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

UN-nummers zijn vier-cijferige codes die gevaarlijke stoffen en voorwerpen identificeren in het kader van het internationaal vervoer.

Elke gevaarlijke stof, is onderverdeeld in verschillende categorieën, en heeft een eigen UN nummer.
Bij elke gevaarlijke stof zijn specifieke eisen met betrekking tot verpakking. Daarnaast zijn er ook eisen voor het vervoer, zowel over de weg als door de lucht. Afhankelijk van het soort gevaarlijke stof is er altijd een passende oplossing te verkrijgen. Dit kunnen zowel houten als kartonnen verpakkingen zijn.
Iedere verpakking die nodig is voor gevaarlijke stoffen, behoort gekeurd te worden bij de daarvoor bevoegde instanties. Om te kunnen bepalen welke verpakking de juiste is, is het UN nummer en hoeveelheid per verpakking van groot belang.

Naast gevaarlijke stoffen die hun eigen UN-nummers hebben, zijn er ook groepen van chemische stoffen of producten die een gemeenschappelijke UN-nummer krijgen. Met name stoffen of producten met vergelijkbare eigenschappen krijgen vaak een gemeenschappelijk UN-nummer. Chemische stoffen in vaste vorm ontvangen een ander UN-nummer dan in vloeibare vorm als hun gevaarlijke eigenschappen aanzienlijk afwijken. Stoffen met verschillende niveaus van zuiverheid (of concentratie in oplossing) kunnen ook verschillende UN-nummers krijgen.

UN-nummers variëren van UN0001 tot ongeveer UN3500 en worden toegewezen door de VN Commissie van Deskundigen voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

Ze zijn gepubliceerd als onderdeel van hun aanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen, ook wel bekend als de Orange Book.

Deze aanbevelingen worden goedgekeurd door de regelgevende organisatie die verantwoordelijk is voor de verschillende vervoerswijzen.

 Elk UN nummer staat voor een bepaalde gevarenklasse.

Houd rekening met het feit dat de verantwoordelijkheid voor het juist toepassen van de voorschriften berust bij de verpakker/verzender.